Matematika pro poučení i pro zábavu

Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou ještě větší.
Albert Einstein v dopise středoškolačce Barbaře Lee Wilsonové 7. 1. 1943

Matematika je krásná: Co bylo pravda včera, je pravda i dnes.
Jaroslav Kurzweil při převzetí České hlavy v r. 2006

Popularizační přednášky Zábavné úlohy Trojrozměrné kalendáře Česká digitální matematická knihovna Další odkazy

Imaginary

Stránky projektu Imaginary nabízejí obrovské množství obrázků, plakátů, demonstračních programů, interaktivních aplikací, filmů, textů týkajících se matematiky. Několik plakátů z galerie Herwig Hauser Classic jsme opatřili českými texty. Plakáty si můžete stáhnout a vytisknout. Lze je volně použít za podmínky, že jako zdroj bude uveden projekt Imaginary.

Abelova cena

Je obecně známo, že Nobelova cena se neuděluje za matematiku. Existuje však řada jiných ocenění pro matematiky. Za nejprestižnější z nich se považuje Fieldsova medaile udělovaná Mezinárodní matematickou unií jednou za čtyři roky na Mezinárodním matematickém kongresu, a to nejvýše čtyřem matematikům ve věku do 40 let. V roce 2002 při příležitosti dvoustého výročí narození norského matematika Nielse Henrika Abela byla zavedena podobně prestižní Abelova cena. Cenu každoročně uděluje norský král vynikajícímu matematikovi, kterého vybere mezinárodní komise zřízená Norskou akademií věd. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 6 000 000 norských korun. Matematický ústav AV ČR postupně vydává sérii plakátů věnovaných laureátům Abelovy ceny. Plakáty si můžete stáhnout a vytisknout. Autorem grafického návrhu je Magic Hole Creative Group.

Mezinárodní den matematiky

S odkazem na první tři číslice 3, 1, 4 čísla pí matematici již po řadu let neoficiálně slaví 14. březen jako tzv. Den pí. Mezinárodní matematická unie připravila projekt, na jehož základě Generální konference UNESCO dne 26. listopadu 2019 prohlásila 14. březen za Mezinárodní den matematiky. Při této příležitosti se po celém světě chystalo velké množství doprovodných akcí popularizujících matematiku. Řada z nich byla bohužel na poslední chvíli kvůli pandemii zrušena včetně slavnostního vyhlášení v centrále UNESCO v Paříži. Můžeme se těšit, že napříště to už vyjde.

Jednota českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy, studenty i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862. Jednota si klade za cíl podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí, a to zejména popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek. Jednota českých matematiků a fyziků v rámci svých oborů pořádá konference a semináře, vyhlašuje a organizuje soutěže na všech úrovních škol, vydává časopisy a popularizuje matematiku a fyziku.

Česká matematická společnost

Česká matematická společnost je jedna ze čtyř odborných sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. ČMS sdružuje členy JČMF, kteří působí ve výzkumu a školství v matematice a v příbuzných oborech nebo mají o tuto činnost zájem. Česká matematická společnost zejména organizuje přednášky, odborná setkání a konference, věnuje se péči o matematické vědecké talenty (SVOČ, soutěž o cenu ČMS), přispívá k popularizaci matematiky, vyjadřuje se k tématům souvisejícím s výzkumem v matematice, zastupuje českou vědeckou komunitu v mezinárodních organizacích, především v Evropské matematické společnosti a v Mezinárodní radě pro průmyslovou a aplikovanou matematiku (ICIAM), a rozvíjí spolupráci s národními matematickými společnostmi.

Evropská matematická společnost

Evropská matematická společnost byla založena v roce 1990 jako nevládní organizace pro podporu rozvoje matematiky v evropských zemích. Podporuje výzkum a aplikace matematiky, pomáhá při řešení otázek výuky matematiky a tvoří prostředníka mezi matematickou komunitou a politiky a orgány EU odpovědnými za financování vědy. V současnosti sdružuje asi 60 národních matematických společností, 50 institucionálních členů a asi 3000 individuálních členů ze všech evropských zemí.