Matematika pro poučení i pro zábavu

Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou ještě větší.
Albert Einstein v dopise středoškolačce Barbaře Lee Wilsonové 7. 1. 1943

Matematika je krásná: Co bylo pravda včera, je pravda i dnes.
Jaroslav Kurzweil při převzetí České hlavy v r. 2006

Popularizační přednášky Zábavné úlohy Trojrozměrné kalendáře Česká digitální matematická knihovna Další odkazy

Trojrozměrné kalendáře

Dr. Karel Horák, specialista na sazbu (nejen) matematických textů v programu TeX, připravil sadu návrhů na sestavení prostorových kalendářů ve tvaru (polo)pravidelných mnohostěnů. Vyzkoušejte svou prostorovou představivost, vyberte si z řady návrhů a slepte si z papíru svůj trojrozměrný kalendář pro tento rok.
Kalendáře pro tento rok

Dr. Karel Horák, specialist in typesetting (not only) mathematical texts in the programme TeX, designed a set of schemes for creating three-dimensional calendars in the shape of (semi)regular polyhedra. Test your power of visualization, choose from the series of suggestions and make your calendar for this year from a sheet of paper.
Calendars for this year (English version)

Archiv