Matematika pro poučení i pro zábavu

Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou ještě větší.
Albert Einstein v dopise středoškolačce Barbaře Lee Wilsonové 7. 1. 1943

Matematika je krásná: Co bylo pravda včera, je pravda i dnes.
Jaroslav Kurzweil při převzetí České hlavy v r. 2006

Popularizační přednášky Zábavné úlohy Trojrozměrné kalendáře Česká digitální matematická knihovna Další zajímavé odkazy

Milí žáci, studenti, učitelé a všichni zájemci o matematiku, matematika je skutečně krásná a není třeba se jí bát. Tato webová stránka je věnována nabídce, kterou pro vás připravili pracovníci Matematického ústavu AV ČR. Věříme, že pro vás bude zdrojem poučení i zábavy.

Popularizační přednášky

V této sekci najdete videozáznamy přednášek popularizujících různé pojmy a oblasti matematiky. Přidali jsme záznamy přednášek z Dnů otevřených dveří v Matematickém ústavu AV ČR v listopadu 2020.

Zábavné úlohy

Existuje nepřeberné množství matematických úloh, které pobaví a často poskytnou nečekané pohledy na realitu. Každý týden uvádíme několik nových úloh – od nejjednodušších až po značně zapeklité.

Trojrozměrné kalendáře

Dr. Karel Horák, specialista na sazbu (nejen) matematických textů v programu TeX, připravil sadu návrhů na sestavení prostorových kalendářů ve tvaru (polo)pravidelných mnohostěnů. Vyzkoušejte svou prostorovou představivost, vyberte si z řady návrhů a slepte si z papíru svůj trojrozměrný kalendář pro tento rok.

Česká digitální matematická knihovna

Volně dostupná Česká digitální matematická knihovna obsahuje kromě vědeckých časopisů vydávaných na území českých zemí a vybraných knižních publikací také speciální stránky věnované předním osobnostem české matematiky, rozsáhlou edici Dějiny matematiky a mnoho dalšího. Žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci a jejich učitelé najdou hodně zajímavých témat a podnětů zejména v sérii brožurek řady Škola mladých matematiků, v časopisech Rozhledy matematicko-fyzikální a Pokroky matematiky, fyziky a astronomie a také v edicích Brána k vědění, Cesta k vědění a Kruh vydávaných Jednotou českých matematiků a fyziků. V souladu s výše uvedeným výrokem prof. J. Kurzweila lze mnoho stále zajímavých úloh nalézt v přílohách Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky z první poloviny 20. století.

Další odkazy

Zde najdete odkazy na další zajímavé a inspirativní stránky ze světa matematiky. Postupně doplňujeme a vystavujeme plakáty věnované laureátům Abelovy ceny udělované matematikům za celoživotní dílo. Doporučujeme navštívit stránky projektu Imaginary nabízející obrovské množství informací, obrázků, demonstračních programů, interaktivních aplikací, filmů, textů, ...